“Strategie-Hulp-On-Demand (SHOD)”

uw ‘meewerkend voorman’ bij de strategische opbouw en -ontwikkeling  van uw organisatie

Strategie Ondersteuning

Wat doet de expert voor u?

Is vertrouwenspersoon, inspireert, stelt u op uw gemak en prikkelt.

Is onafhankelijke vraagbaak, klankbord (second opinion) en benchmark voor de aanvoerder (en zijn team).

Draagt kennis en kunde zoveel mogelijk over, waardoor kennis/capaciteit directie(team) groeit.

Voorkomt ‘blamages’ (denk aan: onnodig, ongewild, of zelfs ongepast, navragen in de eigen organisatie).

Ondersteunt en faciliteert praktisch bij de invoering van en verdere begeleiding rondom, de strategie.

Specifieke directie-ondersteuning tijdens het uitrollen van de strategie.

Voordelen voor u:

N

Vergroting van de flexibiliteit. Hierdoor kunt u op strategisch vlak snel schakelen.

N

Aanzienlijke besparing op de personeelskosten. Geen dure vaste kracht of andere adviseur(s) nodig.

N

Geen tijdverlies door in-efficiency of door allerhande introductie- en/of netwerkbezoeken.

N

Meer rendement. Kostbare capaciteit én tijd kan aan meer belangrijke zaken besteed worden, zoals de privé/werk-balans.

N

10-20% besparing op tijd en geld. De expert kan – naar wens op onderdelen – zowel ondersteunen bij het opzetten van een strategie, bij het opstellen van het (strategische) transitieplan en/of bij de invoering en begeleiding van de strategie.

N

Vergroting winstgevendheid. U wordt snel naar de essentie en kern van de zaak geleid.

N

U loopt aanzienlijk minder snel in de valkuilen en messen die zich vaak voordoen bij het doorlopen van een complex of strategisch traject.

N

(Discrete) significante vergroting van uw zelfgerichtheid en inlevingsvermogen. De SHOD-expert is boven alles vertrouwenspersoon, inspirator en ‘rots-in-de-branding’.

N

Uw zelfvertrouwen en effectiviteit groeien sterker. U denkt snel ‘strategisch’ en wordt minder afhankelijk (= doelstelling SHOD).

N

Verhoging van uw bijdrage aan de organisatie leidt tot verhoging van de waardering en beloning voor uw inzet.

N

Vergroting interne rust. U hoeft niet langer ‘op de bok’ te zitten, maar wandelt weldra mee ‘naast de bok’.