“Strategie-Hulp-On-Demand (SHOD)”

uw ‘meewerkend voorman’ bij de strategische opbouw en -ontwikkeling  van uw organisatie

“onafhankelijk strateeg,
steun en toeverlaat”

“onafhankelijk strateeg,
steun en toeverlaat”

“onafhankelijk strateeg,
steun en toeverlaat”

Pull& Push zakelijk advies en ondersteuning
voor strategie, leiderschap & organisatieontwikkeling 
uniek, specifiek, professioneel.

door aanschaf van een bundel,
een jaar lang gegarandeerd expertise,
naar behoefte, op afroep, zoveel en zo vaak wanneer u wenst.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

U bent op zoek naar een onafhankelijk klankbord en een ervaren zakelijke professional, die u ondersteunt bij het beantwoorden van strategische vraagstukken.

U vindt in mij de vertrouwenspersoon die u inspireert, prikkelt én u op uw gemak stelt.

Als vraagbaak, benchmark en voor een second opinion.

Na aanschaf van uw ‘value package’ heeft u, op afroep, de beschikking over een expert met zeer ruime praktische én strategische ervaring, kennis en kunde. Zo veel, zo vaak en wanneer u dat wenst.

Ook voor uw strategische vraagstukken op het gebied van leiderschap, marketing & verkoop.

Aangenaam en rustgevend wanneer u minder tijd heeft, of specifieke strategische capaciteit mist.

Strategisch Denken

Harvard Business Review

Door ‘strategisch denken’ laat u zien dat u voor uzelf kunt denken en beslissingen kunt nemen die de organisatie positioneren voor de toekomst.

Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat het ontwikkelen en demonstreren van deze vaardigheden verschillende uitdagingen zijn:

Om ‘strategisch denken’ te ontwikkelen, moet u bekend worden met de strategische rollen die er zijn, brede informatie kunnen verwerken, onderdeel kunnen uitmaken van een cultuur van nieuwsgierigheid en in staat zijn ervaringen op te doen waarmee u patronen kunt identificeren en punten op allerhande en vernieuwende manieren kunt verbinden (‘connecting the dots’). Dat is de reden waarom high-potential- en leiderschapsontwikkelingsprogramma’s vaak jobrotaties, functie-overschrijdende projecten en tijd met senior leiderschap omvatten.

Om ‘strategisch denken’ te demonstreren, moet u daarentegen tegelijkertijd marketeer, verkoper en veranderaar zijn. Proactieve en wijdverbreide communicatie van uw strategische inspanningen, gecombineerd met de moed om anderen uit te dagen en uw strategische ideeën te initiëren en te stimuleren, zorgen er dan voor dat u er toe doet.

Bron: Harvard Business Review
How to Demonstrate Your Strategic Thinking Skills
by Nina A. Bowman – 23 september 2019

De grondhouding van Pull& Push sluit aan op het Contributisme of bijdrage-beginsel.

D.w.z. het handelen van de mens, zowel sociaal-maatschappelijk als economisch, is erop gericht een bijdrage aan de samenleving te leveren.                Van extra belang hierbij is:

‘duurzaamheid’

‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’

‘objectief waarnemen;

zonder oordelen, niet schadend en in de juiste verhouding’

Dit zeggen deze klanten